Category: صنایع دستی

طرح توجیهی معرق كاری باظرفیت ۵۰۰ تابلو از اینکه طرح توجیهی معرق كاری باظرفیت ۵۰۰ تابلو را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل طرح توجیهی معرق كاری باظرفیت ۵۰۰ تابلو در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل طرح توجیهی معرق كاری باظرفیت ۵۰۰ تابلو;کار آفرینی معرق كاری باظرفیت ۵۰۰ تابلو;دانلود کار […]

> View article

طرح توجیهی تولید فرش چله ابریشم باظرفیت ۵۰۰ متر مربع در سال از اینکه طرح توجیهی تولید فرش چله ابریشم باظرفیت ۵۰۰ متر مربع در سال را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل طرح توجیهی تولید فرش چله ابریشم باظرفیت ۵۰۰ متر مربع در سال در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و […]

> View article

طرح توجیهی تولید فرش پشمی به ظرفیت ۱۲۰۰ مترمربع در سال از اینکه طرح توجیهی تولید فرش پشمی به ظرفیت ۱۲۰۰ مترمربع در سال را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل طرح توجیهی تولید فرش پشمی به ظرفیت ۱۲۰۰ مترمربع در سال در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل طرح توجیهی […]

> View article

کتاب آموزش خیاطی وطراحی (طراحی ودوخت انواع دامن) از اینکه کتاب آموزش خیاطی وطراحی (طراحی ودوخت انواع دامن) را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل کتاب آموزش خیاطی وطراحی (طراحی ودوخت انواع دامن) در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل کتاب آموزش خیاطی وطراحی (طراحی ودوخت انواع دامن) می باشد. مشخصات […]

> View article

طرح توجیهی تافی و شکلات با ظرفیت ۶۰۰ تن در سال از اینکه طرح توجیهی تافی و شکلات با ظرفیت ۶۰۰ تن در سال را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل طرح توجیهی تافی و شکلات با ظرفیت ۶۰۰ تن در سال در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل طرح توجیهی […]

> View article

تحقیق درباره فرش ترکمن از اینکه تحقیق درباره فرش ترکمن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل تحقیق درباره فرش ترکمن در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل فرش ترکمن;انواع فرش;نوع بافت فرش ترکمن;فرش دست بافت ترکمن;خرید و فروش فرش ترکمن;قالی بافی ترکمن;انواع قالی ترکمن;انواع بافت قالی ترکمن;تاریخچه فرش ترکمن;كشف قالی […]

> View article

طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی از اینکه طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل طرح توجیهی ;تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی می باشد. مشخصات […]

> View article

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی از اینکه طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل طرح توجیهی;دانلود طرح توجیهی;دانلود طرح کسب و کار;دانلود طرح کارآفرینی;دانلود طرح توجیهی آموزشگاه;دانلود طرح تاسیس آموزشگاه هنر;دانلود […]

> View article

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی (چینی) از اینکه طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی (چینی) را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی (چینی) در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل طرح توجیهی;آموزشگاه گل چینی;صنایع دستی می باشد. مشخصات […]

> View article

تحقیق درباره گبه و گبه بافی از هنرهای اصیل ایرانی از اینکه تحقیق درباره گبه و گبه بافی از هنرهای اصیل ایرانی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل تحقیق درباره گبه و گبه بافی از هنرهای اصیل ایرانی در دسته بندی فایل های صنایع دستی قرار داشته و شامل گبه بافی;گبه;قالی;گلیم;فرش;صنایع دستی می باشد. […]

> View article