Category: پرستاری

پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها از اینکه پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل دانلود پاورپوینت پرستاری در شکستگی ها;بررسی پرستاری در شکستگی ها;پاورپوینت جامع و کامل پرستاری در شکستگی ها;کاملترین پاورپوینت پرستاری در شکستگی […]

> View article

پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده از اینکه پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل فرایند پرستاری در خانواده ;ساختار خانواده ;ارزشهای خانواده می باشد. مشخصات کلی پاورپوینت فرایند پرستاری در خانواده : فرایند پرستاری در […]

> View article

دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل جراحی از اینکه دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل جراحی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل جراحی در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری در عمل جراحی;پاورپوینت مراقبت های پرستاری در […]

> View article

جزوه انواع پانسمان های مدرن از اینکه جزوه انواع پانسمان های مدرن را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل جزوه انواع پانسمان های مدرن در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل جزوه انواع پانسمان های مدرن;اهداف بکار بردن پانسمان;Traditional dressings پانسمان های سنتی;ترمیم در محیط مرطوب;پانسمان های جاذب ;پانسمان های نگهدارنده رطوبت;پانسمان […]

> View article

جزوه کاتاراکت آب مروارید از اینکه جزوه کاتاراکت آب مروارید را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل جزوه کاتاراکت آب مروارید در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل جزوه کاتاراکت آب مروارید;ریشه های بیماری;عوامل خطر برای ایجاد کاتاراکت;بیماری های چشمی همراه;عوامل سمی;عوامل فیزیکی;عوامل مربوط به تغذیه;بیماری های سیستمیک;علائم و نشانه های آب […]

> View article

جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی از اینکه جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل جزوه تجهیزات پزشکی و لوازم مصرفی پزشکی;آبسلانگ;سرنگ ;انواع سرنگ ها;سرسوزن;Angiocatheter آنژیوکت;کاتتر;سوند ادراری ;سند ادراری;موارد استفاده […]

> View article

جزوه انواع آزمایشات از اینکه جزوه انواع آزمایشات را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل جزوه انواع آزمایشات در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل جزوه انواع آزمایشات;آزمایشات روتین شامل;آزمایش خون CBC_FBS_BS_HbHCT_PLTPTPTTCholestrol_FbCr BUNNaKCa;LDLHDL;آزمایش ادرار UAUC;آزمایش مدفوعگایاگ و كشت مدفوع;سایر آزمایشات غیر روتین است و در مورد بیماران خاص استفاده می شود شامل;آزمایش […]

> View article

کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری از اینکه کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل کتابچه آموزشی ترانسفوزیون خون و فراورده های خونی و مراقبتهای پرستاری در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل کتابچه آموزشی ترانسفوزیون […]

> View article

دوره مهارتهای رفتاری و ارتباطی برای پرستاران از اینکه دوره مهارتهای رفتاری و ارتباطی برای پرستاران را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل دوره مهارتهای رفتاری و ارتباطی برای پرستاران در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل دوره مهارتهای رفتاری و ارتباطی برای پرستاران;تعریف ارتباط;اجزای فرایند ارتباط;سطوح ارتباط;اشکال ارتباط;عوامل موثر در ارتباط;برقراری […]

> View article

پاورپوینت نیش، گزش و گازگرفتگی از اینکه پاورپوینت نیش، گزش و گازگرفتگی را جهت دانلود انتخاب کردید ممنونیم فایل پاورپوینت نیش، گزش و گازگرفتگی در دسته بندی فایل های پرستاری قرار داشته و شامل پاورپوینت نیش گزش و گازگرفتگی;هاری;گازگرفتگی انسان;مارگزیدگی;كبرای معمولی;افعی صحرایی شاخدار;علایم مارگزیدگی;اقدامات درمانی در مارگزیدگی;گزیدگی مار غیرسمی;اقدام درمانی;گزش حشرات;اقدامات درمانی در گزش حشرات;گزش […]

> View article